VCR, U-matic en Video 8

Videocassette-opname (VCR)

VCR video cassettes

VCR is een van de eerste kleurenvideoformaten op magneetband. Het werd in 1971 ontwikkeld door de bedrijven Grundig en Phillips.

De videorecorder was bedoeld voor de eindgebruiker. Het experiment slaagde: de VCR was de eerste magneetband die commercieel succes had in particuliere huishoudens.

Aanvankelijk functioneerde de videoband van de videorecorder op dezelfde wijze als de audiobanden van die tijd. Ze waren losjes op een bandje gewikkeld en moesten nog met de hand in het videoapparaat worden geregen. Daarom hebben zij een mechanische oplossing bedacht om deze stap te omzeilen, aangezien de tape ook zijn kwaliteit verloor door het voortdurende contact met de handen.

De opgewonden magneetband werd tenslotte voorzien van een cassettebehuizing. De twee spoelen lagen over elkaar, waardoor de cassette vrij breed en onhandelbaar was. Het voordeel was echter dat dikkere spoelen met langere opnametijden konden worden ingebracht.

Heeft u nog vragen over het digitaliseren van dia's?

Neem contact met ons op, wij adviseren u graag:

0800 34567 38
info(at)film-retter.de

U-matic

U-matic was de eerste videocassette die ooit werd ontwikkeld. Het werd in 1968 in Japan uitgevonden.

Oorspronkelijk werd U-matic geproduceerd voor de eindgebruiker. Later kreeg het echter ook voet aan de grond in de professionele sector en werd het onder meer door banken gebruikt.

De U-matic cassette bevat een kanaal aan de rechterkant en een kanaal aan de linkerkant: het geluid aan de linkerkant en de gegevens voor de PC aan de rechterkant. De lengte van de cassette, d.w.z. de opnamelengte van U-matic was vrij kort.

U-matic voor nieuwsprogramma's

16mm Film

U-matic cassettes waren ook populair voor televisienieuws. Met deze nieuwe taak vervingen zij het 16mm-filmformaat dat hiervoor tot dan toe was gebruikt.

Video 8

Video 8 is een van de bekendste videoformaten ter wereld. De fabrikanten zijn Sony en Polaroid. Beiden ontwikkelden het formaat in 1985 ter vervanging van Betamax en VHS.

Video 8 cassettes zijn zeer klein en passen in even kleine camcorders. Van de CCD-M85 camcorder die in diezelfde periode door Sony werd ontwikkeld, werd beweerd dat het de kleinste camcorder ter wereld was tot dan toe.

Eindgebruikers genoten van de ruimtebesparende en compacte items. Helaas had de heruitvinding het nadeel dat als de gebruiker voor Video 8-cassettes koos, hij of zij ook een nieuwe camcorder en ook een nieuwe videorecorder moest kopen.

De constructie van de kleine Video 8-cassette en de kleine camcorder was alleen mogelijk door technische transformaties. Daarom werden de Video 8-cassettes zo geconstrueerd dat zij geen nasynchronisatie of geluidskoppen in de camcorder nodig hadden, hetgeen ruimte bespaarde.